Vytvářejte marketingová videa, která upoutají pozornost

V nepříliš vzdálené budoucnosti bude světovými sítěmi proudit každý měsíc tolik video obsahu, kolik by ho jeden člověk nezvládl zhlédnout ani za 5 milionů let. To je milion minut videí přehrávaných každou sekundu. Už se bojíte?

Už jen samotný objem a rychlost růstu videí může značky odrazovat od toho, aby se snažily udržet krok. Skutečnost je ale taková, že dnes zákazníci od online firem očekávají video obsah, který splní jejich potřeby. Ať už máte zavedený video tým, který se snaží udržet krok s poptávkou, nebo do světa videa teprve vstupujete, zde jsou základní postupy, které můžete udělat, abyste na již přeplněném trhu videí vyčnívali.

Vytvořte si znělku se značkou

Obliba videí na webu stále roste. Uživatelé Facebooku tak letos ve svém obsahu vidí o 360 % více videí než v roce 2014. Vzhledem k pravděpodobnosti sdílení vašich videí na celém webu je důležité, aby diváci vždy věděli, kdo video vytvořil, bez ohledu na to, kde je přehráváno. Vytvořte jasnou a stručnou znělku, která může zahajovat a ukončovat každé z vašich videí. Skvělé znělky bývají dlouhé 3­5 sekund a kladou velký důraz na zobrazení názvu značky nebo loga vaší společnosti. Měli byste vytvořit znělku, která bude dostatečně neutrální, aby se dala používat pro různé typy videí od informativních přes marketingové po prodejní materiály.

Prodejci v oboru elektronického obchodu, kteří umisťují videa na produktové stránky, nedosáhnou žádných dalších výhod, pokud video slouží jen k tomu, aby opakovalo (i když vizuálně) popis produktu, který už na stránce je.

Přemýšlejte napříč kanály

Mnoho značek přistupuje k investicím do videí s nedůvěrou, protože si myslí, že pravděpodobnost vytvoření virálního účtu YouTube je nulová. A mohou mít pravdu. Ale značky, které opakovaně vykazují dobrou návratnost investic do videí, uvažují o videu v kontextu ostatních marketingových snah, nikoli jako o samostatném izolovaném kanálu. V plánovací fázi každé nové marketingové kampaně, uvedení produktu nebo propagace prodeje přemýšlejte o tom, jak by šlo video využít k dosažení vašich cílů a oslovení nového publika.

Hlavní je přidaná hodnota

Za předpokladu, že uvažujete napříč kanály a začleňujete video do širšího marketingového úsilí, je klíčové, aby videa poskytovala jasnou přidanou hodnotu pro uživatele. Prodejci v oboru elektronického obchodu, kteří umisťují videa na produktové stránky, nedosáhnou žádných dalších výhod, pokud video slouží jen k tomu, aby opakovalo (i když vizuálně) popis produktu, který už na stránce je. Pokud ale video ve skutečnosti ukazuje používání produktu nebo nabízí reference od uživatelů či předvádí alternativní využití produktu, uživatel najednou dostane více informací, než měl doposud. Protože do tvorby videí investujete firemní prostředky, vyviňte větší úsilí a dejte divákům něco, co dosud neexistovalo na fotografiích nebo v písemném popisu.

Optimalizujte pro mobily

Sledování videí na mobilních zařízeních stále roste a více než třetina uživatelů chytrých telefonů sleduje delší videa (přes pět minut) na svých telefonech každý den. Proto je nezbytné optimalizovat velikost a kódování video souborů, aby se videa mobilním divákům přehrávala zcela bez problémů. Měli byste také překontrolovat, zda je znělka se značkou, kterou jste pro videa vytvořili, čitelná i na malých displejích mobilů.

Snižujte, opakovaně využívejte, recyklujte

Úspěšnou implementaci video strategie lze shrnout do těchto tří principů:

  • Snižte počet video projektů, které každý rok vytváříte, a zaměřte se na pár delších videí, která je možné využívat v průběhu čtvrtletních kampaní.
  • Opakovaně využívejte jednotlivé segmenty z delších videí na podporu jednotlivých částí obsahu nebo projektů menšího rozsahu.
  • Recyklujte známé znělky se značkou a formáty videí, aby publikum váš obsah snadno poznalo.

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci

Červeně označená pole jsou povinná nebo neplatná

Děkujeme

Obdrželi jsme váš požadavek. Některý z našich pracovníků se vám brzy ozve.